רשלנות רפואית בלידה – היפרדות שיליה - עו״ד שלומית ברק

רשלנות רפואית בלידה – היפרדות שיליה

אשה הגיעה לביה"ח בשבוע ה 30 להריון עם דימום קשה סבלה מהפרדת שיליה. בביה"ח ילדו את היולדת.

אף שמדובר בנזק פגות וללא חוות דעת נוירולוגית לעניין קשר סיבתי, לאחר שנה, היא פוצתה ע"ס 300,000 ₪.