סוכן ביטוח חוייב בנזיקין - עו״ד שלומית ברק

סוכן ביטוח חוייב בנזיקין

בית המשפט המחוזי בת"א, קבע ביום – 28.01.2015 כי סוכן ביטוח התרשל בכך שלא הזהיר את המבוטח כי תביעתו עלולה להתיישן בתום 3 שנים ממועד התאונה. בית המשפט בערעור חייב את סוכן הביטוח לשלם למבוטח את מלוא תגמולי הביטוח בגין נכות מתאונה מאחר וזה הנזק שנגרם לו עקב כך שתביעתו התיישנה.

בית המשפט קבע כי לא יעלה על הדעת כי סוכן ביטוח אינו ער לעובדה שקיימת הבחנה ברורה  בין התיישנות רגילה  העומדת על 7 שנים, לבין ההתיישנות המיוחדת לגבי ביטוח, אשר לפי ס' 31 לחוק חוזה הביטוח, עומדת על 3 שנים בלבד. זוהי ידיעה בסיסית שמצופה מסוכן ביטוח להיות בקיא בה, ולעדכן את המבוטח לגביה.

במקרה הזה המבוטח הודיע לסוכן הביטוח כי בכוונתו לערער על אחוזי הנכות שנקבעו לו ע"י המוסד לביטוח לאומי ולכן מחובתו של סוכן הביטוח הייתה להזהירו  מפני הסיכון שתביעתו תתיישן כפי שאכן קרה.

הסוכן חויב כאמור במלוא תגמולי הביטוח עפ"י הפוליסה.