מיעוט מי שפיר רשלנות בית החולים בכך שלא יילד את האשה - עו״ד שלומית ברק

מיעוט מי שפיר רשלנות בית החולים בכך שלא יילד את האשה

מיעוט מי שפיר-רשלנות בית החולים בכך שלא יילד את האישה.
1. מקרה קשה בטיפולי. תביעת רשלנות רפואית המוגשת על ידי בעניין אישה צעירה בהריונה הראשון. היריון תקין . הסתיים במות העובר ברחם בשבוע 40+ 5 עקב רשלנות בית החולים ששחרר את האישה לביתה למרות ממצא של מיעוט מי שפיר במקום לאשפזה ולהתחיל השראת לידה.
2. האישה בשבוע 40+ 2 מגיעה לבית החולים לביקורת. בבדיקה מיעוט מי שפיר.
3. נתון זה הינו סימן מבשר רעות בהיריון שהגיע למועד
4. בית החולים לא ביצע השראת לידה ולא אשפז את היולדת אלא שלח אותה הביתה לאחר בדיקת מוניטור שהייתה תקינה.
5. בבדיקות לחץ הדם היה מעט גבוה וגם חלבון בשתן סימנים המעידים על תחילתה של רעלת היריון.
6. בבית החולים ביצעו גם בדיקת OCT. זהו מבחן מאמץ שבודק את הרזרבות של יחידת רחם שליה. מבחן תקין משמעו כי קיימת רזרבה שלייתית מספקת במצב הנחשד חולני כמו למשל סוכרת האטה בגדילה מיעוט מים ועוד. תוצאת הבדיקה גם מלמדת שהעובר יוכל לעמוד בצירי לידה.
7. כידוע בעת ציר נפסקת זרימת הדם לסיסי השליה וכאשר קיימת פתולוגיה ביחידת רחם שליה הדבר עלול לגרום להופעת האטות מאוחרות בקצב הלב העוברי.
8. ההחלטה לבצע מבחן OCT הייתה נכונה ותוצאתה מלמדת שהעובר יוכל לעמוד בהשראת לידה שיכולה להימשך יום יומיים.
9. בשלב זה למרות מיעוט המים העובר יכול היה לעמוד בהשראת לידה ובצירי לידה. יחד עם זאת לא נתנו את הדעת להאטות בקצב לב העובר במהלכה של הבדיקה, שגם היא הייתה צריכה להביא להחלטה לאשפוז היולדת.
10. היולדת זומנה ליום המחרת. שוב נמצא מיעוט מי שפיר. שוב שוחררה היולדת לביתה עם המלצה למעקב רופא נשים בקהילה.
11. שחרור האישה היה טעות חמורה. העובר שנשאה ברחמה מת.