אבחון לקוי הרפס אינציפליטיס אצל תינוק - עו״ד שלומית ברק

אבחון לקוי הרפס אינציפליטיס אצל תינוק

עפ"י התלונות של החולה יש לבצע בדיקות לאיבחון המחלה.
אם לא בוצעה בדיקה אשר חובה הייתה לבצעה כדי להגיע לאבחנה מהירה ומדוייקת, הרי שנמנע מן החולה הטיפול המתאים וניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית בגין כל הנזקים שנגרמו לחולה בגין העדר איבחון מוקדם וטיפול.

לדוגמא תינוק שהיה אפאטי ולא בוצעה לו בדיקה של נוזל שידרה בסמוך לאחר אישפוזו, ובכך פיספסו את האיבחון המוקדם של מחלה מסוג הרפס אינציפליטיס, ובינתיים נגרם נזק קשה למוח.
התביעה היא איפוא בגין כל נזקיו של הקטין שנותר נכה קשה אף שהגורם למחלה איננו נובע מטיפול רפואי כלשהו.