היקף ראש קטן לעובר | היקף ראש קטן לעובר בשבועיים - עו"ד שלומית ברק

היקף ראש קטן – מיקרוצפלוס

מקרוצפלוס פירושו הקטנה בולטת בגודלו של הראש דבר המעיד על הקטנה של מסת המוח ומס′ תאי המוח ולכן תפקוד ירוד של מערכת עצבים מרכזית. הסיבות לכך מגוונות (סיבות סביבתיות, הפרעה באספקת חמצן, זיהומים, חשיפה לקרינה או מומים גנטים). מיקרוצפלוס מוביל לפיגור שיכלי בסבירות גבוהה ביותר שבין 99% – 50%.

באלו מקרים בהם נצפה ב – U.S. היקף ראש קטן מהממוצע ביחס לגיל ההריון ונולד עובר עם נזקים נוירולוגים יש מקום להגיש תביעה נגד רופא המעקב.

 • היקף ראש מעט קטן מהממוצע הינו ממצא שכיח יחסית ואין לו חשיבות רפואית במיוחד אם לאחר ההורים היקף ראש מתחת לממוצע.
 • היקף ראש קטן (מיקרוצפליה) מוגדר כהיקף ראש הקטן ב 2 סטיות לפחות מהיקף הממוצע לאותו גיל או שבוע הריון.
 • כאשר מאובחן בבדיקות U.S. היקף ראש קטן ביחס לגיל ההריון לפחות ב – 2 סטיות תקן, הממצא צריך לעורר חשד ורופא המעקב מחוייב להפנות את האם לבדיקות נוספות כדי לשלול מומים ברקמת המוח ו/או מומים אחרים.

במקרה של חשד כזה על הגורמים המטפלים להתריע בפני ההורים. – אי התרעה פירושה רשלנות רפואית ופגיעה באוטונומיה

ראוי להוסיף כי אם מדובר במום קשה בסבירות של 30% ומעלה הרי שהוועדה להפסקת הריון מאשרת ביצוע הפסקת הריון, גם בשלב החיות וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל (משרד הבריאות) בנושא ועדות להפסקת הריון בשלב החיות מתאריך 19.12.07.

במקרים בהם יש ירידה ניכרת בהיקף הראש יש סיכויי מוגבר לאחור התפתחותי ו/או תסמונות גנטיות ו/או בעיות אחרות הקשורות בפיגור שיכלי.

הסיכוי לבעיות אלה עולה במקרים הבאים:

 • אם חלה ירידה ברורה בגודל ראש תוך פרק הזמן של מעקב מסודר.
 • עליה בכמות הנוזלים סביב ובתוך חדרי המוח.
 • חומרת הירידה בהיקף הראש ניכרת – במקרה כזה יש סיכון ברור בפיגור שיכלי גם אם הסיבה אינה גנטית אלא עקב ירידת אספקת דם לעובר ברחם.
 • חסר של הגשר המחבר בין 2 צידי המוח (קורפוס קאלוסום)

בדיקות חשובות שיש לבצע במקרה של אבחנת ראש קטן (מיקרוצפלוס):

 • ישנן עקומות גדילה מיוחדות לגדילת הראש בהריון ובד"כ גדילת הראש מקבילה לממוצע. כאשר קיימת ירידה זה מחייב לבדוק מומים נוספים ב U.S. מומים בריקמת המוח וכן אם יש עליה בכמות הנוזלים סביב או בתוך חדרי המוח, וכן לבדוק קיומו של קורפוס קלוסום.
 • רופא אשר מתעלם ממצא של מיקרוצפלוס ולא עורך ברור מעמיק, לרבות הפניית האישה לבדיקת MRI עוברי, הוא רופא המתרשל בעריכת מעקב הריון והתרשלות זו עלולה לגרום להולדה בעוולה של עובר עם מומים נוירולוגיים קשים לרבות פיגור שכלי.
 • לבדיקת MRI עוברי יתרון רב בזיהוי מומים שלא מתגלים ב U.S.
 • בנוסף מומלץ בדיקת כרומוזומים בדם או במי שפיר ושלילת זיהומים תוך רחמיים בבדיקת דם פשוטה של האשה. יחד עם זאת ראוי לציין כי לעיתים מתפתח נזק מוחי במהלך טרימסטר אחרון שסיבתו איננה ידועה והוא לא ניתן לאיבחון ב MRI כאשר איננו מלווה בשנוי בולט בחדרי המוח ו/או בהירדצפלוס. נזק שקשה לאבחון הוא מצב של PVL (מחלות של החומר הלבן) כאשר ממצא זה מופיע כממצא יחד ללא מלפורמציות נוספות.