תסמונת גנטית | תסמונות גנטיות נדירות - עו"ד שלומית ברק

אי אבחון תסמונת גנטית נדירה

עקב אי אבחון של ירך בצקתית מאוד בבדיקת אולטרסאונד ולמרות שמדובר בתיק עם קושי לביסוס תביעה.
לאחר כ 3 שנים. הוסכם על פיצוי של כ 500,000 ₪.